Lees alle verhalen

Kras van Oijen (77): “Ik pakte alles aan om even te ontsnappen…”

Toen ik 17 was kreeg ik na een BCG-injectie te horen dat ik TBC (tuberculose) had. Ik zat toen op de opleiding voor kleuterleidsters in Den Haag en weet nog dat het schoolhoofd in de klas kwam vertellen dat mijn vader had gebeld om mij naar huis te sturen. Er was bij mij TBC geconstateerd! Daar voelde ik niets van, maar ik was wel besmettelijk voor anderen. Afschuwelijk! En daar ging ik dan met de trein naar Delft, waar ik woonde.

Ik werd daarna snel opgenomen in het sanatorium het Groene Kruis in Delft. De behandeling bestond grotendeels uit in bed liggen. Je ging van bed 1 naar bed 6, niet fysiek maar in de fase van genezing.

Ik lag in een soort houten keet met de deuren die dicht konden en begon met bed 1: volstrekte rust!